Jak z pliku las (lidar) uzyskać obrysy budynków w programie SAGA GIS

Dzisiaj przyjrzymy się sposobowi przetworzenia danych lidar z pliku las w celu uzyskania obrysów budynków w formie poligonów, które możemy zapisać do pliku shp. Pobieramy przykładowy plik las z budynkami ze strony CODGiK – jest to plik w tak zwanym standardzie 2 zawierający średnio 12 punktów na metr kwadratowy (głównie tereny miast). Więcej o dostępnym zakresie danych lidar tutaj.

1. Importujemy plik las za pomocą polecenia

Import/Export > PDAL > Import Point Cloud

2. Za pomocą polecenia Shapes > Point Clouds > Point Cloud Reclassifier / Subset Extractor wybieramy punkty z klasą przypisaną do budynków (klasa 6) – więcej o klasyfikacji punktów w pliku las tutaj.

Okno polecenia extract subset w saga gis

3. Tworzymy grida o oczku 1m dla wszystkich atrybutów uzyskanego w poprzednim punkcie pliku za pomocą polecenia Shapes – Point Clouds > Point Cloud to Grid

Okno polecenia point cloud to grid w programie SAGA GIS

4. Za pomocą polecenia Shapes – Grid > Vectorising Grid Classes wydajemy do shp obrysy budynków z grida zawierającego klasyfikację.

Okno polecenia vectorizing grid classes w programie saga gis

5. Wydane obrysy można zapisać do pliku shp a następnie możemy uprościć z zachowaniem kątów prostych za pomocą pluginu generalization w programie openjump (darmowy)  lub jeśli posiadamy Arcgis za pomocą funkcji simplify building

Nie umieszczam zrzutów z ekranu chmur punktów i efektów przetworzenia ze względu na zastrzeżenie CODGiK iż dane upubliczniane są jedynie w celach poglądowych.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych LIDAR zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.