Tworzenie warstwic na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego w SAGA GIS

W poprzednim wpisie opisałem sposób pobrania i wczytania danych LIDAR do programu SAGA GIS.
Teraz zajmiemy się jego prostym przetworzeniem. Przedtem jednak musimy zapoznać się z odrobiną teorii związanej z formatem LAS – jego specyfikację w języku angielskim w wersji 1.2 znajdziecie tutaj.

Pliki LAS w Polsce najczęściej można spotkać w wersji 1.2. Jest to spowodowane tym, że w takiej własnie wersji są oddawane pliki w ramach projektu ISOK. Występują cztery formaty zapisu typów danych w pliku. (0,1,2,3) różniące się nieco rodzajem przechowywanych w pliku danych (patrz specyfikacja). Jaki format danych jest w pliku używany określono w nagłówku pliku. Można to sprawdzić w programie SAGA GIS poprzez polecenie lasinfo z menu import/export LAS.
import_export_lasinfo_saga

Oto efekt zapytania o sam nagłówek pliku. Point data format wynosi w tym przypadku 2 – jakie dane przechowywane są w pliku dla każdego punktu można zobaczyć w specyfikacji na stronie 10.
header

Każdy punkt zapisany wewnątrz pliku posiada klasyfikację która przyporządkowuje go do określonego typu rzeczywistego obiektu według tabelki poniżej. Ilość i rodzaj poszczególnych punktów można zobaczyć używając polecenia lasinfo opisanego powyżej.
klasyfikacja_lidar

Jeśli więc chcemy wybrać np. tylko punkty które zostały sklasyfikowane jako leżące na ziemi należy zgodnie z powyższą tabelką wybrać obiekty o klasyfikacji równej 2. Można to wykonać za pomocą polecenia Shapes – Point Clouds -> Point Cloud Reclassifier / Subset Extractor pamiętając o wybraniu jako rezultat nowego pliku.
point_cloud_subset_extractor_saga
Po wybraniu z chmury tylko elementów sklasyfikowanych jako ziemia można z takich danych utworzyć grida. Używamy do tego polecenia z menu Shapes-Point Clouds -> Point Cloud to Grid np. z ustawieniami jak poniżej.
point_cloud_to_grid_saga_gis
Efektem działania polecenia będzie podobny do tego grid:
grid_dziury
Puste przestrzenie bez danych w gridzie można uzupełnić za pomocą polecenia Grid Tools -> Close Gaps
grid_usun_dziury
Z tak przygotowanego grida możemy wygenerować warstwice poleceniem Shapes-Grid -> Countour Lines from Grid – poniżej grid z nałożonymi warstwicami o skoku 1.25m.
grid_warstwice

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych LIDAR  zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.