Instalacja toolboxa LAStools i FUSION w QGIS 2.2.0

Qgis umożliwia dostęp do innych aplikacji, które możemy zintegrować z programem. Są to między innymi narzędzia do przetwarzania danych LIDAR takie jak Lastools i Fusion. Poniżej zamieszczam opis instalacji i konfiguracji w QGIS tych programów.

Instalacja toolboxa lastools dedykowanego dla QGIS 2.2.0

Na blogu Martin Isenburg umieścił opis instalacji i dedykowaną wyłącznie dla wersji Qgis 2.2.0 Valmiera wersję toolboxa lastools pozwalającą na integrację tego narzędzia z QGis.

Opis instalacji:
1. Jeśli program Qgis jest otwarty zamykamy go.
2. Kasujemy folder w zależności od rodzaju instalacji QGIS:

C:\Program Files\QGIS Valmiera\apps\qgis\python\plugins\processing\lidar (przy instalacji Qgis za pomocą instalatora Qgis)

C:\OSGeo4W\apps\qgis\python\plugins\processing\lidar (przy instalacji Qgis za pomocą instalatora OSGeo4w)

3. Wklejamy zawartość pliku http://lastools.org/download/QGIS_2_2_toolbox.zip do ścieżki z punktu powyżej, tak aby znajdował się w niej folder lidar z pliku ZIP.
4. Pobieramy narzędzie lastools http://lastools.org/download/lastools.zip i wypakujemy je w ścieżce, która nie zawiera spacji np. d:\lastools
5. Otwieramy Qgis i w menu Geoprocesing > opcje > Tools for LIDAR data zaznaczamy opcję activate i w LAStools folder wstawiamy ścieżkę do której rozpakowaliśmy narzędzie lastools.

Okno konfiguracji tools for lidar dataw QGIS
6. Uruchamiamy menu Geoprocesing > narzędzia i w razie potrzeby zmieniamy opcję na dole otwartego okna narzędzia geoprocesingu  z Simplified interface na Advanced Interface aby widzieć wszystkie narzędzia.Przełączanie w tryb zaawansowanego interfejsu w QGIS

7. Sprawdzamy za pomocą polecenia np. las2dem czy wszystko działa.

Instalacja programu FUSION 
1. Ściągamy plik instalacyjny programu FUSION
2. Instalujemy plik w ścieżce docelowej np. C:\FUSION
3. W oknie geoprocessing > opcje > Tools for LIDAR data > fusion folder wpisujemy ścieżkę c:\FUSION
4. W ramach testu uruchamiamy opcję Tools for LIDAR data > visualization > Open FUSION LAS viewer. Jeśli pojawia się okno przeglądarki wszystko jest w porządku.

UWAGA: Narzędzia lastools zawiera grupę aplikacji do wsadowego przetwarzania danych, które są darmowe i możemy ich używać komercyjnie oraz zastrzeżone przez producenta do użytku wyłącznie niekomercyjnego jeśli nie mamy licencji. O tym jakich narzędzi możemy używać bez łamania licencji  opisuje ten plik.