Usługa WPS Web Processing Service w QGIS

Usługa Web Processing Service (WPS) to usługa pozwalająca np. na przetwarzanie danych użytkownika na serwerze za pomocą procesów zdefiniowanych przez usługę. Ten dość skomplikowany opis stanie się bardziej zrozumiały jeśli użyjemy przykładu.

Potrzebna będzie wtyczka QGIS – WPS Client oraz wczytana do Qgis warstwa budynki (do pobrania tutaj)
1. Znajdujemy wtyczkę WPS Client – instalujemy ją

Okno wtyczki wps clienta dla QGIS

2. Uruchamiamy klienta WPS za pomocą poniższego polecenia:

Uruchamianie wtyczki klienta WPS w QGIS

2. Wywołujemy serwer 52 North i usługę buforowania jak na rysunku poniżej:

Wybór usługi wps w z serwera 52 north

3. Używamy warstwy budynki i bufora 1 m jak na rysunku poniżej:

Wybór parametrów buforowania budynkó w w usłudze WPS w QGIS

4. Efektem będzie warstwa buforowanych budynków dodana do Qgis – jest to plik GML (wystarczy najechać myszką na nazwę warstwy żeby zobaczyć ścieżkę do pliku)

Wynik buforowania budynków za pomocą usługi WPS w Qgis
Co się właściwie stało ?
Łącząc się z serwerem wps pobraliśmy za pomocą klienta listę możliwych do wykonania operacji. Po wybraniu operacji, której chcemy użyć, z serwera pobierane są parametry operacji takie jak wymagane warstwy i zmienne, które po przetworzeniu wyświetlane są w oknie klienta. Po uzupełnieniu parametrów nasze dane włącznie z warstwą budynki przekazywane są do serwera gdzie następuje przetworzenie według parametrów które określiliśmy. Następnie serwer przetwarza otrzymane dane i zwraca odpowiedź, która w tym przypadku jest nową warstwą  zawierającą zbuforowane dane w postaci GML.

Czemu piszę o WPS ? Chociażby dlatego, że również GUGiK posiada usługi WPS – wystarczy w pole klienta wpisać adres jak poniżej żeby mieć dostęp do usługi walidacji metadanych.

Usługa WPS geoportalu w programie QGIS

Po uruchomieniu usługi otrzymujemy parametry pozwalające walidować metadane za pomocą usługi WPS.

Okno walidatora metadanych geoportalu w QGIS

Supported profiles zgłasza błąd walidacji odpowiedzi, lecz nie badałem na ile jest to problem serwera a na ile klienta.

Jeśli posiadacie Arcgis, OpenLayers lub Udig warto zobaczyć klienta WPS z 52north:
http://52north.org/downloads/geoprocessing/clients

Klienta WPS posiada również darmowy Openjump i kilka innych programów. Istnieją również serwisy WPS oferujące niekiedy dość ciekawe funkcje głównie za granicami kraju. Warto poszukać ich w google. 😉