Scalona Baza Danych Ogólnogeograficznych BDOO dla Polski wersja 2022.

W serwisie geoportal.gov.pl GUGiK opublikował nową wersję danych Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) z dnia 26.05.2022 roku. W związku z tym, że są to oddzielne dane w postaci plików XML dla poszczególnych województw, pojawiły się zapytania o scaloną postać takiej bazy dla terenu całej Polski.

Poniżej udostępniam wytworzoną przeze mnie scaloną dla całego kraju bazę BDOO w postaci plików XML i bazy geopackage wraz z projektem do Qgis.

Nowa BDOO
Scalona baza BDOO dla całej Polski.

1. Dane BDOO w postaci scalonego XML dla Polski

Pobierz scalone XML BDOO dla POLSKI

Scalona baza w postaci XML wytworzona została jako baza, która udaje województwo dolnośląskie z terytem 02 tak żeby mogła być bezproblemowo wczytana do wtyczki GUGiK BDOO_GML dla Qgis. Zostały połączone i zmodyfikowane wiązania wewnętrzne plików XML tak, aby pliki czytał się bezproblemowo w tej wtyczce.

Po wczytaniu należy zmienić nazwę grupy z województwa dolnośląskiego na dowolną swoją nazwę np. BDOO dla Polski.

2. Dane BDOO w postaci pliku geopackage dla Polski

Pobierz scalony geopackage dla POLSKI

Baza geopackage (gpkg) wraz z projektem QGIS z symboliką jest to postacią BDOO w formie bardziej kompaktowej, przydatnej dla tych którzy po prostu chcą użyć danych np. dla nauczycieli akademickich do celów prowadzenia zajęć. Postać ta pozwala to na łatwiejszą pracę z danymi bez potrzeby posiadania większej mocy obliczeniowej komputera i poświęcania czasu na generowanie wtyczką wizualizacji bazy. Użycie w Qgis poszczególnych warstw z bazy jest możliwe poprzez przeciągniecie pliku gpkg do okna Qgis.

Do wytworzenia symboliki dla bazy geopackage użyłem symboliki z wtyczki GUGiK BDOO_GML którą w części zmodyfikowałem w celu niezależnego działania z bazą bez wtyczki GUGiK.

Wszelkie zauważone usterki które wynikły przy przetwarzaniu plików XML BDOO zarówno po stronie wtyczki jak i danych zostaną zgłoszone do Autora wtyczki i GUGiK, mam więc nadzieję że wpłyną w przyszłości na poprawę działania wtyczki i danych BDOO.

Opracowanie nie stanowi opracowania urzędowego, wszelkie analizy, decyzje oraz wykorzystanie robione są na ryzyko użytkownika. Scalonych danych i wizualizacji można używać bez ograniczeń, do dowolnego celu.