Darmowe dane z CODGiK – wczytywanie numerycznego modelu terenu

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne darmowe stały się dane numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100m. Dane te dostepne są na stronie CODGiK.

Wczytywanie danych do programu SAGA GIS i QGIS
1. Pobieramy dane numerycznego modelu terenu dla województwa pomorskiego
2. Otwieramy program SAGA GIS i w zakładce Tools uruchamiamy polecenie Import/Export Grids > Import Grid from XYZ w oknie wyboru pliku zmieniając rozszerzenie z xyz na txt oraz ustawiając parametry jak poniżej:

Obraz okna polecenia importu pliku XYZ w programie SAGA GIS

3. Przechodzimy w SAGA GIS do zakładki data i dwukrotnie klikamy na warstwę pomorskie_grid100 aby otworzyć w oknie mapy model:

Widok modelu terenu w programie SAGA GIS

4. Model został wczytany do SAGA GIS. Wytwarzamy hillshade za pomocą polecenia w zakładce Tools >  Terrain Analysis – Lighting, Visibility > Analitycal Hillshading.

Widok numerycznego modelu terenu w hillshade

5. Zapisujemy oba modele > prawy przycisk myszy na warstwie > save as > pomorskie_grid.sgrd i analitycal hillshade.sgrd

6. Otwieramy Qgis i wczytujemy oba pliki do Qgis za pomocą polecenia otwórz rastrowe źródło danych GDAL (1) i zaznaczając typ pliku jako Saga GIS Binary Grid (2) oraz wybierając pliki z rozszerzeniem sdat (3):

Obraz okna polecenia otwierania modelu terenu w formacie SAGA GIS w programie QGIS

7. Manipulujemy właściwościami warstw oraz przezroczystością w QGIS i otrzymujemy na przykład taki efekt:

Widok modelu terenu z nałożonym hillshade dla województwa pomorskiego

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych w tym w Qgis zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.