Pobieranie danych za pomocą usługi pobierania WFS z geoportalu 2 – spatialite GUI

Na stronie geoportalu 2 – geoportal.gov.pl znajduje się lista adresów usług WFS. Pobierzemy dane skorowidzy dla ortofotomap, które są pomocne np przy zamawianiu danych z CODGiK lub WODGiK.

Pierwszym krokiem jest określenie parametrów usługi – jak już opisałem tutaj dodajemy polecenie getcapabilities i typ usługi
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_skorowidze_WFS/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities
Po analizie odpowiedzi widać że jest to usługa WFS w wersji 1.1.0 – dopuszczalne układy współrzędnych to EPSG 2180 i 4326.
Wersja 1.1.0 usługi WFS jest nieobsługiwana przez Qgis należy więc znaleźć klienta usługi, który umożliwi pobranie danych w sposób automatyczny. Użyjemy do tego celu programu spatialite gui (spatialite_gui-1.8.0-devel-win-x86.7z) z obsługą WFS do pobrania tutaj.

1. Otwieramy program spatialite gui i tworzymy nową bazę danych o nazwie skorowidze

.Tworzenie nowej bazy spatialite w programie spatialite GUI

2. Program automatycznie podłącza się do utworzonej bazy
3. Uruchamiamy okno import data from WFS datasource

Obraz importu danych w WFS w programie spatialite

4. Uzupełniamy okno jak poniżej:

–  uzupełniamy adres do usługi WFS z żądaniem getCapabilities i typ usługi (pole1)

– ładujemy dostępne warstwy przyciskiem load (pole2)

– wybieramy i zaznaczamy żądaną warstwę do pobrania (pole3)

– ustawiamy parametry jak na obrazku wraz ze swap xy, który zamieni miejscami współrzędne xy – wpisujemy nazwę docelową warstwy i zatwierdzamy przyciskiem load data (pole 4 i 5)

Okno wyboru usługi WFS w programie spatialite GUI
5. Po załadowaniu otrzymujemy potwierdzenie o ilości załadowanych danych
6. Otwieramy dane w QGIS za pomocą polecenia dodaj warstwę wektorową

Dodawanie warstwy spatialite w programie Qgis
7. Dane o zasięgu poszczególnych arkuszy ortofotomapy w QGIS wraz z atrybutami w qgis.

Obraz skorowidzy dla ortofotomapy w programie QGIS

Uwagi:

W punkcie 4 możemy w polu URL extra options dodać opcje pobierania takie jak bbox lub zapytanie atrybutowe. Wklejenie w te pole np. takiego zapytania jako jednej linii spowoduje pobranie zasięgu tylko tych arkuszy których wykonawca było WPG S.A.
Filter=<ogc:Filter><ogc:PropertyIsEqualTo><ogc:PropertyName>WYKONAWCA</ogc:PropertyName><ogc:Literal>WPG S.A.</ogc:Literal></ogc:PropertyIsEqualTo></ogc:Filter>

W zapytania o duże ilości danych można użyć wfs pagingu jeśli serwer WFS go obsługuje. Ogranicza to porcje jednorazowo pobieranych danych do ilości założonej przez użytkownika.

Jeśli posiadacie Arcgisa w wersji 10.2 tutaj możecie znaleźć informację jak podłączyć bazę spatialite do tego programu.