Przeglądanie danych z lotniczego skanowania laserowego w SAGA GIS.

Przykładowe dane do testów można pobrać ze strony lidarserver.com – strona działa w technologii Silverlight Microsoftu, jeśli pojawi się monit o zainstalowanie wtyczki należy ją zainstalować.

1.Po przejściu na stronę powiększ obszar Polski oraz kliknij w ikonkę Zakopane.
Nastąpi powiększenie do obszaru opracowania.Uwaga – niektóre inne obiekty nie pozwalają na pobranie danych LIDAR

2.Z menu lidar po prawej stronie ekranu wybierz opcję Download Lidar oraz przełącz filter na all.
3.Zaznacz narzędzie wybierania, którego chcesz użyć i zaznacz obszar mniejszy od jednej ramki, którą chcesz pobrać (istnieje ograniczenie pobierania danych do 10 mb)
4.Zapisz plik na dysku – 1.las

Program można ściągnąć tutaj SAGA GIS
Wypakowujemy SAGĘ np. do katalogu c:\saga. Uruchamiamy plik saga_gui.exe

Wybieramy polecenie z zakładki Modules z lewej strony programu Import/Export – LAS > Import LAS Files – wybieramy pobrany plik, zaznaczając do importu wszystkie atrybuty.
import_las

W zakładce Data pojawi się nowy obiekt o nazwie pliku który pobraliśmy – dwuklik spowoduje wyświetlenie danych na ekranie.
dataWracamy do zakładki Modules – wybieramy polecenie Shapes – Point Clouds Viewer > Point Cloud Viewer. W oknie, które się pojawi wybieramy wczytany plik. Klikamy OK.
viewerPojawi się okno 3D które umożliwia obejrzenie danych ze skanowania.(lewym przyciskiem myszy można obracać widok).

okno3dIstnieje możliwość wyświetlenia chmury w naturalnych kolorach, w tym celu wybieramy przycisk advanced settings, zaznaczamy opcje value as RGB a nastepnie w oknie głównym po lewej stronie z listy color attribute wybieramy opcję RGB color. Obie opcje muszą być jednocześnie zaznaczone żeby uzyskać efekt jak poniżej.
okno3drgb

Wczytaliśmy chmurę punktów, którą można swobodnie oglądać.
W następnym odcinku zaczniemy przetwarzać pobraną chmurę.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych LIDAR  zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.