Wtyczka autoTrace w QGIS czyli edycja przy użyciu istniejących obiektów.

Wtyczka autoTrace, którą możemy znaleźć w QGIS służy do automatycznego przejęcia istniejących wierzchołków obiektów do nowo tworzonego obiektu. Jest bardzo podobna do edycji danych w programie Arcgis za pomocą funkcji trace. Szczegóły jak można jej użyć przedstawia film poniżej.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych w Qgis zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.