Layer Definition File w Qgis 2.2.0 czyli zapis symboliki i ustawienia warstwy w zewnętrznym pliku qlr

Jak powszechnie wiadomo pliki shp same w sobie nie przechowują informacji o symbolice. Ci z Was który używają Arcgis na pewno często korzystają z opcji zapisu plików lyr, które służą do zapisania symboliki warstwy. Posiadając Qgis 2.xx można równiez ułatwić sobie życie zapisując symbolikę każdej używanej warstwy i np. ustawienia edycji za pomocą wtyczki Qgis Layer Definitions. Według opisu tej wtyczki od wersji 2.3.0 Qgis plik qlr będzie standardowym sposobem zapisu ustawień warstwy.

W celu zapisu ustawionej symboliki i pól edycji zaznaczonej warstwy korzystamy z polecenia wtyczki > layer definitions > Save as Layer Definition File co pozwala na zapis na dysku pliku z rozszerzeniem qlr.

Save as layer w QGIS

Wczytanie warstwy nastepuje również poprzez opcje wtyczki > layer definitions > Add from Layer Definition File i wskazanie zapisanego wcześniej pliku.

Plik qlr jest plikiem XML zawierający w sobie informacje o ustawieniach symboliki, układu współrzędnych, edycji i wielu innych parametrów dla warstwy – znając jego strukturę można go oczywiście dostosować do naszych potrzeb np. jeśli chcecie zapisać ścieżkę względną do pliku znajdującego się w tym samym katalogu możecie ścieżkę

<datasource>D:\budynki.shp</datasource>

zamienić na <datasource>./budynki.shp</datasource>

Przechowując plik shp w jednym katalogu z plikiem qlr pozwoli to na odczyt ustawień pliku niezależnie od ścieżki w jakiej się znajduje.

Warstwa wczytana za pomocą pliku z definicją warstwy wyglądać będzie tak (mapa tematyczna)

Widok wczytanych danych z symboliką w QGIS wczytanych za pomocą pliku qlr

Ta sama warstwa wczytana za pomocą polecenia dodaj warstwę będzie wyglądać następująco:

Okno widoku danych w qgis bez symboliki

Więcej o wtyczce i plikach qlr znajdziecie na stronie http://nathanw.net/2014/03/12/qgis-qlr/

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o zapisie danych i ich symboliki w Qgis zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.