Usługa katalogowa CSW (Catalog Service for the Web) czyli jak ugryźć metadane geoportalu

CSW jest kolejną ważną usługą sieciową, którą prowadzi min. krajowy geoportal. Jej zadaniem jest serwowanie metadanych czyli możliwość wyszukiwania informacji o usługach, danych lub serii danych.

Dlaczego ta usługa jest ważna ? Załóżmy, że istnieje wiele serwerów serwujących usługi sieciowe takie jak WMS, WFS, REST oraz wiele instytucji posiadających dane, których możemy potrzebować.

Niestety, nie jesteśmy w stanie sprawdzać co który serwer oferuje wchodząc na każdy z nich, ponieważ są one rozproszone po różnych adresach i oferują różne usługi i dane w różnej skali, dokładności i obejmujące różny zakres. Potrzeba zatem czegoś co potrafi powiedzieć co na danym terenie się znajduje i jak można to zdobyć. Za to odpowiada właśnie usługa CSW.

Adres usługi CSW Geoportalu2 wraz z poleceniem getCapabilities:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=CSW&ACCEPTVERSION=2.0.2

Wyszukiwanie metadanych za pomocą geoportalu2

Wyszukiwanie metadanych z geoportalu za pomocą QGIS
Wtyczka MetaSearch Catalogue Client – wersja rozwojowa 0.1.1
1.Dodanie wtyczki:
wtyczki > zarządzaj wtyczkami > w polu szukaj wpisujemy MetaSearch Catalogue Client
2. Uruchomienie wtyczki:
Zakładka W internecie > MetaSeach > Metasearch
3.Konfiguracja wtyczki – zakładka service > new – wpisujemy wartości poniżej – nazwa może być dowolna.

Pole wyboru nowej usługi CSW w Qgis

4.Pobieranie informacji o metadanych – np na podstawie wyszukania słowa WMS w nazwie usługi

Okno wyboru usługi CSW - dane goeportalu
Ponieważ wtyczka pojawiła się niedawno i jest w wersji rozwojowej nie obsługuje jeszcze możliwości dodawania usług do bieżącej mapy. Warto śledzić jednak jej rozwój gdyż może stać się bardzo pożytecznym narzędziem w przyszłości.

Wyszukiwanie metadanych z geoportalu za pomocą Arcgis firmy ESRI

Klient CSW dla ArcGIS 10.1 dostępny jest jako część geoportalu firmy ESRI (licencja Apache V2.0). Jeśli nie macie Arcgis 10.1 a tylko darmowego Arcgis Explorera zignorujcie informacje o braku Arcgis, a następny krok pozwoli Wam zainstalować to rozszerzenie. Jeśli posiadacie wcześniejszą wersję  Arcgis możecie pobrać inne wcześniejsze wersje klienta dostępne tutaj http://sourceforge.net/projects/geoportal/files/Applications/CSWClients/

W przypadku wyświetlenia błędu braku plików przy próbie uruchomienia klienta, wyszukajcie i skopiujcie do folderu instalacyjnego na waszym dysku brakujące pliki z rozpakowanej instalki.