Jak z plików las (LIDAR) uzyskać ortofotomapę w programie SAGA GIS

1. Za pomocą polecenia import las wczytujemy plik las zaznaczając przy imporcie opcje RGB.

Okno importu plików LAS w SAGA GIS

2. Przechodzimy na zakładkę Data w oknie managera – klikamy dwukrotnie na wczytany plik. W oknie właściwości ustawiamy type na rgb i  attribute na rgb color oraz value aggregation na highest z zatwierdzamy poleceniem apply.

Jeśli nie widzicie okienka właściwości można je włączyć poleceniem Window > Show Object Properities Window.

3. Poleceniem z górnej belki map > Save as Image to Workspace zapisujemy aktywną mapę do warstwy która zostanie dodana w zakładce manager

Save image to workspace w SAGA GIS
4. Uzupełniamy w następnym okienku wartość piksela na np 1m
5. Pojawia się w oknie manager kolejna warstwa – zmieniamy type na rgb we właściwościach, aby wyświetlić obraz w naturalnych kolorach.
6. Prawym przyciskiem myszy na warstwie w oknie managera uruchamiamy opcję Save As Image wybieramy docelowy format zapisu np tif

Save las file as image - SAGA GIS

7. W oknie które się pojawi zaznaczamy że chcemy georeferencję.save grid as image - saga gis
8. W katalogu pojawia się obraz zapisany jako geotif w postaci tif+tfw

Oczywiście nazwanie zapisanej wizualizacji ortofotomapą to lekkie nadużycie, ale lepszej nazwy nie znalazłem, a powstały materiał jest dość przydatny. Białe piksele które mogą powstać wskutek braku danych przy ustawionych w punkcie 4 niskich wartościach można prosto usunąć w programach graficznych poprzez wyfiltrowanie i nadpisanie wartościami sąsiednimi.

 Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych LIDAR  zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.