Jak z plików las (LIDAR) uzyskać ortofotomapę w programie SAGA GIS

Zaktualizowano opis do nowej wersji SAGA GIS – 17.11.2022

1. Za pomocą polecenia Import/Export wczytujemy plik laz / las poleceniem PDAL > Import Point Cloud zaznaczając opcję Import All Attributes i kolor 16 bit.

2. Przechodzimy na zakładkę Data w oknie managera – klikamy dwukrotnie na wczytany plik. W oknie właściwości ustawiamy Type na RGB Coded Values i  Attribute na Color oraz Value Aggregation na highest z i zatwierdzamy poleceniem apply.

Jeśli nie widzicie okienka właściwości można je włączyć poleceniem

Window > Show Object Properities Window.

3. Poleceniem z górnej belki Map > Save as Image to Workspace zapisujemy aktywną mapę do warstwy która zostanie dodana w zakładce manager

Save image to workspace w SAGA GIS


4. Uzupełniamy w następnym okienku wartość piksela na np 1m
5. Pojawia się w oknie manager kolejna warstwa – zmieniamy type na RGB Coded Values we właściwościach, aby wyświetlić obraz w naturalnych kolorach.
6. Prawym przyciskiem myszy na warstwie w oknie managera uruchamiamy opcję Save As Image wybieramy docelowy format zapisu np tif

Save las file as image - SAGA GIS
save grid as image - saga gis7. W oknie które się pojawi zaznaczamy że chcemy georeferencję.
8. W katalogu pojawia się obraz zapisany jako geotif w postaci tif+tfw

Oczywiście nazwanie zapisanej wizualizacji ortofotomapą to lekkie nadużycie, ale lepszej nazwy nie znalazłem, a powstały materiał jest dość przydatny. Białe piksele które mogą powstać wskutek braku danych przy ustawionych w punkcie 4 niskich wartościach można prosto usunąć w programach graficznych poprzez wyfiltrowanie i nadpisanie wartościami sąsiednimi.

 Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przetwarzaniu danych LIDAR  zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.