Qgis 2.16.0 – ciekawe funkcjonalności czyli Tips & Tricks część 1

Nowa wersja Qgis przyniosła kilkadziesiąt ciekawych funkcjonalności które pozwalają na łatwiejsze wykonywanie niektórych zadań.

1. Jak zmienić atrybuty dla wielu obiektów  jednocześnie?
W trybie edycji warstwy zaznaczamy wiele obiektów z jednej warstwy którym chcemy zmienić wartości na wspólne.
Poleceniem edycja > modify attributes of selected features wyświetlamy okienko

copy_attributes_qgis
W polu atrybutu do zmiany wpisujemy wartość jaka ma się znaleźć w wielu elementach. Zatwierdzamy i gotowe.

2.Kopiowanie obiektów jako geojson
Dla używających np. Leafleta szczególnie przydatna może okazać się funkcja kopiowania zaznaczonych obiektów jako obiektów typu geojson.
Po zaznaczeniu opcji ustawienia > opcje > źródła danych > copy features as > geojson zaznaczenie, skopiowanie i wklejenie do np notatnika obiektów z warstwy QGIS spowoduje że zostaną one przekonwertowane jako gotowe obiekty typu geojson z którego czerpią niektóre mapowe api.

geojson_qgis
Jeśli umieścicie ten plik na serwerze za pomocą polecenia QGiS  dodaj warstwę wektorową > protokół > geojson możecie połączyć się z nim zdalnie.

3. Tworzenie nowych warstw – geopackage layer i gpx
W poleceniu twórz nową warstwę i warstwach tymczasowych dodano nowe typy warstw w postaci geopackage co pozwala na min. na używanie większej rozpiętości typów elementów geometrycznych w tym również np multiline jak również na wymianę danych z innymi systemami np. Arcgisem. (patrz http://www.npgc.pl/index.php/2014/04/geopackage-w-arcgis/) Tworzenie nowej warstwy gpx pozwala również na dodawanie i konwersje danych do tego formatu. Choć w przypadku konwersji bardziej polecałbym GPSBabel (http://www.gpsbabel.org/).

4. Kopiowanie styli między warstwami
Polecenie warstwa > kopiuj styl pozwala na skopiowanie stylu aktywnej warstwy i po zaznaczeniu innej przypisanie go do innej za pomocą polecenia warstwa > wklej styl.