Projekt w Qgis bazujący wyłącznie na usługach online.

Wraz ze wzrostem ilości danych dostępnych w sieci za pomocą usług coraz bardziej skłaniam się do wykorzystywania zasobów sieciowych w sposób który pozwala mi na automatyczne pobranie aktualnych danych przy każdorazowym otwarciu projektu w Qgis.

W ramach testów na podstawie usługi WFS GDOŚ oraz danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody i usługi WMTS ortofotomapy z geoportalu wytworzyłem projekt dla pomników przyrody z obszaru województwa pomorskiego.

Qgis był tu klientem usług, którego zadaniem było pobranie danych z warstwy pomników przyrody GDOŚ i CRFOP, połączenie ich wspólnym identyfikatorem i wyświetlenie połączonych danych jako informacji o obiekcie. Następnie program przetwarzał dane z usług umożliwiając drukowanie aktualnych na moment wydruku form ochrony przyrody z odpowiadającą im informacją opisową z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Przygotowując dane do wydruku Qgis modyfikował na podstawie swoich ustawień CSS istniejące oryginalnie style strony CRFOP dopasowując je do pola wydruku i atlasu.

Należy mieć na uwadze że takie działanie potrafi dość mocno obciążyć serwery usługodawców więc nie powinniśmy stosować go tam gdzie nie ma wystarczająco dużo mocy obliczeniowej lub przewidujemy problemy z wydajnością.

Oczywiście jeśli dane zostałyby powiązane identyfikatorami z innymi rejestrami możliwe byłoby podczepienie i integracja większej ilości danych np. z różnych źródeł w celu np. ich ujednolicenia i wydruku. Ważne byłoby tu silne łącze, odpowiednie parametry komputera oraz odpowiednie skonfigurowanie parametrów konfiguracyjnych Qgis.

Również symbolika warstw w SVG możliwa jest do pobrania z zewnętrznego serwera bez żadnych dodatków i wtyczek choć ze względów etycznych należałoby o tym powiadomić użytkownika przed otwarciem projektu. Nie każdy przecież chce zostawiać u mnie swoje prawdziwe IP 😉

Qgis umożliwia również automatyczną analizę i np wizualizację błędów dla danych wektorowych z usług przy otwarciu projektu  ale to już wiedza dostępna wyłącznie dla uczestników moich szkoleń. 🙂

Film z testów rozwiązania poniżej: