Podłączanie usług WMTS Geoportalu 2 w QGIS 2.0.1

WMTS – są to usługi serwujące przygotowane wcześniej kafelki czyli pliki graficzne. Oznacza to, że serwer nie wytwarza na podstawie zapytania danych lecz serwuje gotowe obrazy wytworzone wcześniej.

Na stronie http://geoportal.gov.pl/web/guest/uslugi/usluga-przegladania-wmts wymienione są adresy usług WMTS wytworzonych w ramach projektu geoportal2. Sprawdźmy możliwości usług WMTS na przykładzie warstwy:

Numeryczny Model Terenu ISOK – Hipsometria
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_HIPSO

Postępujemy podobnie jak z usługą WFS które opisałem tutaj, żeby zorientować się jak się do tych usług podłączyć. Zadajemy standardowe zapytanie getCapabilities, które w większości usług pozwala wyświetlić informacje o parametrach. Oczywiście należy również dodać obowiązkowo nazwę usługi o którą się pytamy otrzymując następujące zapytanie.

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_HIPSO?request=getCapabilities&service=WMTS

Po kliknięciu w odnośnik uzyskujemy informacje o usłudze w pliku xml. Widać, że usługa w zakładce OperationsMetadata wymienia w znaczniku operation następujące polecenia, które obsługuje: getCapabilities, GetTileGetfeatureinfo oraz posiada zdefiniowane kafelki w odwzorowaniu EPSG:2180 (<tileMatrixset>).

Jak taką usługę podłączyć do Qgisa 2.0.1 ?
Należy dla projektu w Qgis zdefiniować układ EPSG:2180 (polski układ 1992) używając polecenia Projekt > Właściwości projektu

Można również ustawić go jako domyślny dla nowych warstw poprzez polecenie Ustawienia > opcje > układ współrzędnych

Ustawienie układu współrzędnych w QGIS

Należy następnie użyć polecenia dodaj warstwę WMS/WMTS oraz skopiować ścieżkę do usługi z geoportalu dodając na jej końcu ?service=WMTS – poniżej ścieżka do skopiowania:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_HIPSO?service=WMTS&request=getCapabilities

Qgis dzięki temu parametrowi będzie wiedział że ma do czynienia z usługą WMTS. Należy również zaznaczyć opcję odwróć orientacje osi. Po zatwierdzeniu i połączeniu się z usługą możemy wywołać dane.

Okno ustawienia usługi WMTS w QGIS