Podłączanie usług WMTS Geoportalu 2 w QGIS 2.0.1

WMTS – są to usługi serwujące przygotowane wcześniej kafelki czyli pliki graficzne. Oznacza to, że serwer nie wytwarza na podstawie zapytania danych lecz serwuje gotowe obrazy wytworzone wcześniej.

Na stronie usług geoportalu wymienione są adresy usług WMTS wytworzonych w ramach projektu geoportal2. Sprawdźmy możliwości usług WMTS na przykładzie warstwy:

Numeryczny Model Terenu ISOK – Hipsometria

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/ShadedRelief

Postępujemy podobnie jak z usługą WFS które opisałem tutaj, żeby zorientować się jak się do tych usług podłączyć. Zadajemy standardowe zapytanie getCapabilities, które w większości usług pozwala wyświetlić informacje o parametrach. Oczywiście należy również dodać obowiązkowo nazwę usługi o którą się pytamy otrzymując następujące zapytanie.

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/ShadedRelief?service=WMTS&request=getCapabilities

Po kliknięciu w odnośnik uzyskujemy informacje o usłudze w pliku xml. Widać, że usługa w zakładce OperationsMetadata wymienia w znaczniku operation następujące polecenia, które obsługuje: getCapabilities, GetTileGetfeatureinfo oraz posiada zdefiniowane kafelki w odwzorowaniu EPSG:2180 (<tileMatrixset>).

Jak taką usługę podłączyć do Qgisa 2.0.1 ?
Należy dla projektu w Qgis zdefiniować układ EPSG:2180 (polski układ 1992) używając polecenia Projekt > Właściwości projektu

Można również ustawić go jako domyślny dla nowych warstw poprzez polecenie Ustawienia > opcje > układ współrzędnych

Ustawienie układu współrzędnych w QGIS

Należy następnie użyć polecenia dodaj warstwę WMS/WMTS oraz skopiować ścieżkę do usługi z geoportalu dodając na jej końcu ?service=WMTS – poniżej ścieżka do skopiowania:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/ShadedRelief?service=WMTS&request=getCapabilities

Qgis dzięki temu parametrowi będzie wiedział że ma do czynienia z usługą WMTS. Po zatwierdzeniu i połączeniu się z usługą możemy wywołać dane.

Okno ustawienia usługi WMTS w QGIS