Określanie gęstości pokrycia punktami w plikach LAS (LIDAR) za pomocą SAGA GIS

Dzisiaj nieco praktycznych informacji o tym czego można się spodziewać zamawiając dane LIDAR z CODGiK w postaci plików LAS.

W ramach projektu ISOK wykonano pokrycie prawie całej Polski danymi LIDAR. Założenia dokładnościowe odnośnie gęstości danych o których możecie przeczytać przy opisie danych w CODGiK to 12 pkt/m2 przy terenach miejskich i 4 pkt /m2 na terenach poza miastami. Oczywiście wczytując się w SOPZ projektu ISOK można się zdziwić bowiem określone są tam procentowe poziomy danych niższe niż 100%, które muszą te wymagania spełnić i niezupełnie odpowiadają one opisom na stronie CODGiK. „Średnia gęstość” też raczej w SOPZ nie występuje. Specyfikacja LAS dostępna tutaj na stronie 8 również nieco inaczej pokazuje klasyfikację obiektów niż jest to na stronie CODGiK.

Szczegóły pokrycia danymi dla Polski przedstawia poniższa mapka. (źródło CODGiK)

 

 

 

 

 

Szczegóły przeprowadzanej na projekcie kontroli gęstości danych w pliku las możecie poznać na poniższym filmie szkoleniowym. Odpowiedni fragment poniżej.

Co jednak jeśli kupimy dane LIDAR i chcemy sprawdzić jaka jest rzeczywista gęstość danych na terenie, który chcemy opracować ?

Do testów użyjemy danych z miasta Gdańsk, które mieszczą się w zakresie opisanym przez CODGiK jako standard II czyli gęstość 12pkt/m2.

Opis działania:

  1. W SAGA GIS poleceniem Import/Export LAS > Import Las Files wczytujemy dane LAS.
  2. Za pomocą polecenia Point Clouds to Grid generujemy Grida o oczku 1m.

 

 

 

 

Ponieważ mamy Nowy Rok, do generowania informacji o gęstości użyjemy wszystkich punktów w pliku LAS w celu przekonania się jaka jest rzeczywista gęstość danych. Metodyka realnej kontroli jest inna i dałaby tylko niższą gęstość. Wystarczy posłuchać opisu kontroli w ścieżce dźwiękowej filmu powyżej.

3.Tworzą się dwa gridy jeden z wysokościami, drugi z gęstością [Points per Cell] (liczbą punktów w oczku grida 1m)

 

 

 

 

 

Efekt, przetworzenia do grid widać poniżej – na biało przedstawiono dane powyżej 11 pkt/m2 na czerwono dane o niższej gęstości.

 

 

 

 

 

 

Powiększenie:

 

 

 

 

 

Oczywiście kontrolę można zautomatyzować uzyskując wynik w postaci grida z gęstością na dużych obszarach w dość krótkim czasie. Więcej możecie się dowiedzieć tutaj.

Do wytworzenia tego artykułu użyłem danych pomiarowych LIDAR z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakupionych w CODGiK w 2014 roku pod numerem licencji WF.7211.1210.2014_PL_CL8 (bez ograniczeń).

Weryfikator licencji, który jest dostępny w  systemie PZGiK Codgik  nie wiadomo dlaczego nie działa przy tym numerze licencji.  Serdecznie pozdrawiam przy okazji  CODGiK i producenta systemu polecając ich wnikliwej uwadze ten mały jakże nieistotny fakt.