Konwersja rastrów oraz format rasterlite czyli zapis rastrów w bazie SQLite za pomocą Qgis

1. Konwersja rastra w Qgis
Jednym z częstych pytań które padają na forach jest to jak zapisać raster w innym formacie w Qgis. W przypadku wektorów odruchem jest prawy przycisk na warstwie oraz wybranie polecenia zapisz jako i wybranie formatu. Nieco inaczej rzecz ma się w przypadku rastrów. Polecenie Raster > Konwersja > Konwertuj Raster pozwala na zapis rastra w innym formacie.

2. Format rasterlite w Qgis
W przypadku zapisu rastra np ortofotomapy do bazy SQLite rzecz jest również trywialnie prosta. Format bazy SQlite z zapisem rastra nazywa się po prostu Rasterlite i taki format zapisu należy wybrać w opcji konwersji.

rasterlite_qgis

Specyfikacja formatu rasterlite  dostępna jest pod adresem http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/rasterlite-docs/rasterlite-man.pdf

Do zapisu rastra do bazy w Qgis używany jest sterownik gdal a konkretnie program gdal_translate co widać w polu konwersji.

gdal_translate

Zaawansowane opcje można wykonać wykorzystując wprost polecenia sterownika włączając edycję polecenia i modyfikując parametry ustawione przez program.

Ciekawostką jest fakt, że w przypadku tworzenia tego formatu automatycznie w bazie tworzą się zakresy rastrów w formacie wektorowym spatialite. Możecie to sprawdzić wczytując dane ze stworzonej bazy rasterlite jako warstwę wektorową.

Jeśli wytworzycie piramidy również można obejrzeć na warstwie wektorowej jak wyglądają ich zakresy. Jeśli ktoś jest nauczycielem akademickim może tego użyć w dydaktyce żeby pokazać jak wyglądają zakresy piramid i jaka jest ich zasada działania na żywym przykładzie 😉

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak zwiększyć wydajność pracy z danymi rasterlite, użyć zaawansowanych opcji pracy i konwersji  danych rastrowych, prawidłowo pracować z gridami w tym formacie  oraz nie zniszczyć sobie danych nieprawidłowymi ustawieniami konwersji zapraszam na szkolenia z Qgis.