Jak podłączyć usługę WMS ortofotomapy archiwalnej ze znacznikiem czasu z geoportalu w Qgis

Państwowy geoportal serwuje usługę przeglądania WMS ortofotomapy archiwalnej, która może być sterowana znacznikiem czasu czyli za pomocą tego znacznika decydujemy z jaką aktualnością usługa wyświetla obraz ortofotomapy.

Więcej o tym dowiecie się z instrukcji geoportalu.(str 39)

Wskutek dyskusji na grupie GIS goldenline zdecydowałem się opisać procedurę podłączenia tej usługi do QGIS.

1. Otwieramy Qgis
2. Instalujemy wtyczkę Time Manager poprzez polecenie Wtyczki > Zarządzaj wtyczkami
3. Wyświetlamy wtyczkę Time Manager poprzez polecenie Wtyczki > Time manager > Toggle visibility
4.Dodajemy usługę WMS ortofotomapy archiwalnej z GUGiK za pomocą polecenia dodaj warstwę WMS oraz używając adresu usługi którą można znaleźć na geoportalu w zakładce usługa przeglądania WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO_TIME/MapServer/WMSServer
5.Oglądamy polecenie getcapabilities usługi pozyskując informacje o granicznych datach w znaczniku TIME.

bounding

6. W opcjach Time Managera w Ustawieniach > ustawiamy zakres czasowy kopiując format daty jak w opcjach domyślnych Time Managera poniżej.

format_daty

7. W Time Display Options ustawiamy znacznik czasu jako rok %Y

opcje_daty

8. W długość zakresu czasowego ustawiamy w latach

zakres_czasowy

9. Po uruchomieniu suwaka lub wpisaniu daty w Time Managerze Qgis automatycznie pobiera i aktualizuje dane z usługi na podstawie znacznika TIME.